Hjem

Siden er under udarbejdelse...!

Hjælpen til dig, der hjælper andre.

 

Deler du dine succeser og erfaringer med kolleger?

Savner du tid til at italesætte dine udfordringer, indtryk og tanker i et professionelt rum?

Ønsker du at blive klogere på dig selv, kastelys på, se nye veje, muligheder og finde fodfæste i din rolle og dine arbejdsopgaver?

Vil du gerne mødes med anerkendelse, interesse, nærvær og et omsorgsfuldt modspil?

 

Jeg tilbyder supervision i gruppe og individuelle samtaler. Jeg superviserer undervisere, pædagoger, behandlere og andre medarbejdere som arbejder professionelt med mennesker.

 

Jeg arbejder med og har tidligere superviseret medarbejdere der arbejder med udsatte unge, samt traumatiserede unge, voksne og familier.

 

Jeg tilbyder desuden individuelle samtaler til unge der kæmper med at fastholde en uddannelse. Mangler en uvildig voksen at tale med i øjenhøjde.

 

Jeg byder ind med en eklektisk tilgang. Det vil sige at jeg tager udgangspunkt i en vifte af metodiske redskaber fra mange retninger. Jeg har fokus på at supervisionen tilpasser sig dine behov. Ligeledes vil det personlige altid være i relationen til fagligheden.

 

Hensigten er at du bliver stimuleret til selvreflektion på egen praksis. Hjælper dig selv, så du bevarer energi, glæde og fokus i dit arbejde.

 

Supervision er en processtyret og fordybende dialog mellem supervisor og supervisand.

 

Der indgår personlig vejledning og faglig reflektion over praksis, dilemmaer, usikkerhed, tvivl, udfordringer, modstande og succeser du måtte møde i dit arbejde med andre mennesker.

 

Du vælger, som ugangspunkt, en problematik eller en tanke som du ønsker at kaste lys på.

 

Som supervisor arbejder jeg gerne med et reflekterende team af kolleger og tværfagligt personale. Et team, som byder ind med faglighed og kontruktivt samspil.

 

Som supervisor tager jeg lederskab i processen og er ansvarlig for et trygt og anerkendende supervisionsrum.

 

Forud for et supervisionsforløb vil der være mindst ét formøde og der udarbejdes altid en kontrakt omkring rammer og etik. Ligeledes evalueres forløbet midtvejs.

KLKJSUPERVISION

Liljevej 4

6000 Kolding

CVR nr. 32574122

Kontakt:

Katrine-Louise Koed Jensen

katrine@klkjsupervision.dk

23 71 58 70